Tháng hành động Vì trẻ em năm 2023 diễn ra từ 01/6 – 30/6

(THTG) Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có công văn 1088 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2023, diễn ra từ ngày 01-6 đến ngày 30-6-2023, với chủ đề: “ Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”.

Tháng hành động Vì trẻ em năm 2023 diễn ra từ 01/6-30/6. 

Chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho mọi trẻ em; Phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em là bảo đảm quyền được sống của trẻ em; Hãy cho trẻ em học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Đây là 3 trong 9 thông điệp và khẩu hiệu truyền thông của Tháng hành động vì trẻ em năm 2023.

Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện. Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em, tai nạn, thương tích trẻ em. Qua đó thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Nguồn: Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *